Silvie Belinko

Život je cesta. Pojďte si ji užít tady a teď.

kineziologie

Metoda One Brain Vám pomůže kráčet životní cestou svobodněji, volněji a radostněji tím, že uvolní emocionální stres, který Vám brání v uvědomění si a uskutečnění Vašich nových voleb.

Mohendžodáro

Omlazující cvičení, které harmonizuje hormonální systém. ozdravuje oslabené pánevní dno, obnovuje životní sílu a propojí Tě opět se sebou.

jóga

Jóga pro ženy všech věkových kategorií. Přispívá k posílení zdraví, protažení těla a celkové duševní pohodě. Jóga pro děti s hravou angličtinou – pro školáky, předškoláky i ty mladší.

AromaTouch

Technika, která přináší tělu i mysli hluboké a dlouhodobé účinky s použitím certifikovaných esenciálních olejů od společnosti dōTERRA.

kineziologie

metoda One Brain – Three in One Concepts

Moderní doba přináší do našich životů nejen spoustu vymožeností, ale i spoustu nervového vypětí. I když je stres všudypřítomný už od prehistorických dob, v dnešní době se vyskytuje v mnohem vyšší míře.
Stresové situace zatěžují naši mysl, blokují tok energie v organizmu a jejich dopad se může projevit i fyzicky, na úrovni těla.

Dokážete si představit, co se stane, když situace, které Vám v životě způsobují stres, přestanou být stresovými? Jaký užitek Vám to přinese po mentální a fyzické stránce? Mezi některé výhody by patřilo více klidu, spokojenosti, vyrovnanosti, tvořivosti, energie, úspěchu, více času pro Vás samotné, více radosti a intenzivnější vnímání krás okamžiku? Zajímá Vás, jak na to? Existuje spousta možností. Prvním krokem je zastavit se, uvědomit si na čem chcete pracovat a vědomě se rozhodnout, že pro to něco chcete udělat, že to chcete změnit.

Vstoupili jste do tohoto života jako originální jedinečné bytosti. Již od svého narození se dostáváte do mezilidských vztahů s rodiči, rodinou, přáteli a kolegy, které Vás ovlivňují a formují Vaši povahu a způsoby, jakými reagujete v různých situacích. Minulé zkušenosti v mezilidských vztazích vytvářejí obraz o Vás samotných a vzdalují Vás od Vaší podstaty a pomalu zapomínáte na to, kým doopravdy jste.

Co je to One Brain – Three in One Concepts a jak funguje?

One Brain (Jednotný mozek) je velmi jemná a účinná metoda, která pomáhá řešit různé problémy, jež vznikly v důsledku negativního emocionálního zážitku. Slouží k uvolnění stresu, který se spouští v souvislosti s určitými situacemi. Tyto situace mají tendenci se v našich životech neustále opakovat, a my se sami sebe ptáme proč.

Metoda One Brain umožňuje uvolnit stres a rozpustit emocionální blokády s ním spjaté tím, že změníte způsob, jak tyto situace vnímáte. Pomocí svalového testu zjistíme, jaká zablokovaná emoce s problémem souvisí a v jakém věku je skrytá jeho příčina, tedy kdy došlo k uzamknutí modelu chování. Modelu, který jste přijali jako jediné možné jednání v podobných situacích. Je to jako byste ztratili klíč ode dveří, za kterými existují jiné možnosti. Metoda One Brain pomáhá najít novou volbu v nekonečné škále možností, volbu, která Vám pomůže cítit se v podobných situacích tak, jak si přejete.

One Brain je kineziologická metoda, která je vedena pod mezinárodní fakultou „Three in One Concepts“ (systém Tři v jednom – jednota těla, mysli a ducha). Mezi zakladatele systému patří Gordon Stokes, Daniel Whiteside a Candace Callaway (více na www.3in1concepts.us).

Název metody One Brain – Jednotný mozek je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy levá a pravá mozková hemisféra se navzájem doplňují a spolupracují.

Jak probíhá kineziologické sezení

Na začátku, na základě úvodního rozhovoru, zjistím, jaké téma je v danou chvíli pro Vás nejdůležitější. Svalový test slouží k identifikaci příčiny emocionálního stresu a určení potřebné korekce na jeho uvolnění a na navození přirozeného toku energie v organizmu, který se zablokoval právě v důsledku tohoto stresu. Zablokované emoce mají velmi často původ v dětském věku.

Výsledkem sezení je celkové uvolnění na těle, na mysli a na duši a nová volba zkusit něco jinak. Nemůžeme změnit lidi, kteří nás obklopují, ani žádné okolnosti. Ovšem můžeme změnit něco u sebe. Jakmile změníme úhel pohledu, začnou se měnit věci kolem nás. Odblokováním negativních emocí z minulosti měníme svou přítomnost i budoucnost.

Ze zkušeností z práce s mými klienty vím, že u nich došlo ke zlepšení nebo vyřešení problémů v oblastech:

Problémy v učení – zlepšení čtení, psaní, zbavení se strachu ze školy, z trémy
Pracovní problémy – zvýšení soustředění a pracovní výkonnosti, klidné zvládání stresových situací, zvýšení sebedůvěry, zlepšení komunikace
Rozvoj osobnosti – zvýšení sebedůvěry a přijetí sebe sama, přebrání zodpovědnosti za svůj vlastní život, zbavení se strachu ze samoty, změny, z nových vztahů, zvýšení spontánnosti, zlepšení komunikace v mezilidských vztazích
Rodina a partnerské vztahy – zlepšení komunikace

Certifikáty

Mohendžodáro – tantra-jóga a ženské meditace

Mohendžodáro je omlazující cvičení, které harmonizuje hormonální systém. ozdravuje oslabené pánevní dno a ženské orgány, obnoví Tvou životní sílu a propojí Tě opět se sebou, zakoření Tě.

Mohendžodáro je holistický ucelený systém pro transformaci ženy a rozvoj jejího zdraví, krásy a talentu. Zakladateli jsou Mudr. Monika Sičová a Ing. Igor Samotný, www.mohendzodaro.cz

Moderní Mohendžodáro je kombinací moderních terapeutických postupů, lékařského vhledu zakladatelky Moniky a rituálu s kořeny právě v této staroindické tradici.

Mohendžodáro používá ženské ásany (posvátné tělesné pozice) a cvičení, mystický rituál, ženské meditace, umělecké vyjádření a prožitkové programy.

Mohu být Vaší průvodkyní na cestě sama k sobě, do hloubky, ke své Vnitřní ženě, k objevení svých opravdových potřeb, svých vášní, síly, radosti, k odhalení skrytých tajemství, k osvobození se od negativních zkušeností. Průvodkyní na zážitkové cestě k Vaší vnitřní svobodě.

Jsem lektorkou tantra-jógy pro ženy Mohendžodáro, který je uceleným systémem cvičení a meditací. Každou ásanu se učíš zprvu jako cvičení a pak budeme ásanami plynout v rituálu. Každá ásana (tělesná pozice) je spojená s určitým aspektem ženy. Všechny tyto aspekty tantra-jóga v ženě objevuje a posiluje. Tělesná pozice svou formou léčí a omlazuje ženské tělo a svou bio rezonancí působí na určitou ženskou vlastnost a schopnost. Součástí kurzu jsou také aktivní taneční ženské meditace.

Těším se na Tebe na kurzu tantra-jógy Mohendžodáro, v prostorách polikliniky Starý Lískovec od 23.2.2023 do 25.5.2023, od 18.00 do 20.30, celkem 10 setkání, více na: www.silviebelinko.mohendzodaro.net

Jsem také mentorkou ženských meditací Mohendžodáro. Mohu Vás provést 13 ženskými meditacemi, které rozvíjí jednotlivé aspekty ženy. A také 8 dalšími univerzálními meditacemi.

Meditace Tvořivé dětství pomáhá uspokojovat často nevědomé potřeby z dětství. Tato technika podporuje tvořivost a schopnost objevovat nové věci, léčí dogmatickou výchovu a pomáhá rozvíjet mysl a mozek. Podporuje život a umění si hrát. Tím se člověku otevírá schopnost postavit se k jakékoliv životní situaci.
Meditace Laskavé sebepřijetí otevírá vztah k sobě samému, což je nejdůležitější vztah člověka. Partnerský vztah nemůže být nikdy funkční bez lásky člověka k sobě samému. Meditace otevírá schopnost citového vyjádření a přijímání sebe sama bez sebedestruktivního hodnocení.
Meditace Imunitní posílení podporuje životní sílu a imunitu. Meditace odstraňuje zatěžující psychické vzorce. Pomáhá posílit důvěru člověka k sebe léčebným schopnostem organizmu.
Meditace Umění prosadit se odstraňuje strach z existenční nejistoty, podporuje schopnost se prosadit pomocí psychické síly vnitřního muže a zároveň pomocí vnitřní ženy. Meditace učí nenechat se odradit vlastními chybami a počítat s nimi jako s přirozenou součástí sebe.
Meditace Otevření se intimitě deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity. Léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Otevírá vztah k sobě a k sexualitě a sexuálním projevům jako k něčemu lidskému a přirozenému. Probouzí autentičnost a nevinnost.
Meditace Pořádek v životě léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád, spočinutí a uklidnění. Vnáší do života radost z vyčištěného vnitřního a vnějšího prostoru od psychických a emocionálních nánosů. Odstraňuje důraz na minulost a její destruktivní vliv na současnost a otevírá cestu k budoucnosti a novým volbám.
Meditace Otevřené božství je výborná proti workoholismu a přehnanému shonu. Léčí potlačené nebo přetékající ego. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním, čímž dává člověku vnitřní svobodu. Učí moudrému umění rozlišit, kdy je vhodné nebojovat a kdy naopak mít sílu na boj, který je důležitý a nutný. Odevzdáním člověk získává odpočinek a hloubku pro umění vítězit.
Meditace Vědomé bytí je esencí všech meditací, je to klidná technika rezonující hluboko v podvědomí i nevědomí. Bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. Do přeplněného poháru nejde nic nového nalít a prázdnota může přijímat nové věci.
Meditace Šťastné mateřství je hluboké spočinutí v mateřském ženském aspektu, které podporuje vědomé početí, harmonické těhotenství a porod a zakořeněný vztah s dítětem. Otevírá přirozenou ženskou tvořivost a schopnost vytvářet a pečovat o své dílo, či dítě nebo rodinu.
Tyto meditace pracují s hlubokými ženskými zvířecími archetypy, které podporují jednotlivé aspekty ženy.
Meditace měsíční lůno je jedna z nejjemnějších meditací vůbec. Je to esence ženství. Meditace laskavou formou probouzí tři stavy, které žena potřebuje, aby se vyznala v sobě a uměla tvořit svůj svět ženskou cestou. Jsou jimi: Instinkt, intuice a intimita.

Ženské meditace jsou vhodné pro každého kromě

 • Těch, co mají akutní zdravotní problémy (nachlazení, chřipka, po úrazu ….) nebo mají jakékoliv infekční onemocnění
 • V případě akutních nebo dlouhodobých psychických potíží se se mnou vždy poraďte. Mějte na zřeteli, že meditace nejsou v těchto případech vždy vhodné a nenahrazují terapii
 • Při onemocněních srdce a vysokém krevním tlaku nejsou vhodné žádné aktivní meditace. Můžete se účastnit klidných meditací. Doporučuji se se mnou poradit předem. Tyto omezení vždy hlaste dopředu prosím
 • Vstup na meditaci bude odepřen osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, drog nebo omamných látek. Po vystřízlivění vás rádi uvidíme
 • Mladší 15 let s dovolením rodičů
 • Těhotenství mi prosím hlaste předem

 

Akce

Čtyřdenní wellness pobyt v Lipové-lázni v lůně Jeseníků
Jarní wellness pobyt pro ženy
Zážitkový pobyt v Lipové-lázni 25. – 28. dubna 2024

Najdi si čas pro sebe a přijeď si užít rozmazlování v lůně panenské přírody Jeseníků

Tanec 🌸 Masáže 🌸 Jóga 🌸 Meditace
Výroba domácí kosmetiky 🌸 Esenciální oleje
Kakaový rituál

Cena: 4 750,- Kč (program, ubytování ve 3 – 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, vegetariánská polopenze)

A to vše v meditačním centru Lipová-lázně v nádherném prostředí Jeseníků v panenské přírodě, s výbornou dopravní dostupností, www.sugama.cz/centrum-lipova/.

Více na: www.silviebelinko.mohendzodaro.net

jóga pro ženy, jóga pro děti

Jóga znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě, uvádějí do rovnováhy tělo, mysl a duši. Během cvičení je důležité zastavit mysl. Proto se na začátku soustředíme na její zklidnění, ladíme se na sebe sama. Tam, kam se soustředíme, tam je energie. Cvičení protahuje a posiluje celé tělo s přihlédnutím na individuální potřeby a možnosti jedince. Cviky provádíme v souladu s dechem, což způsobí prohloubení dechu a povzbuzení krevního oběhu i látkové výměny. Na konci cvičení následuje relaxace. Pravidelným cvičením dochází také ke zvýšení pohyblivosti páteře, k podpoře činnosti smyslových a trávicích orgánů, k redukci toxinů v těle, ke zlepšení koncentrace, k pročištění nervových drah, k posílení imunitního systému a ke zvýšení energie v těle.

Pravidelná cvičení v malých skupinkách v prostorách polikliniky Starý Lískovec, U Pošty 14, Brno

 • úterý: 17:00 – 18:15
 • středa: 8:30 – 9:45
 • 2.pololetí: 15 lekcí, 5.3.2024 – 11.6.2024. Cena: 3 000,- Kč
 • Nový projekt: Hrajeme si u maminky – nejen cvičení pro maminky s dětmi od 2 do 5 let

Kurz tantra-jógy Mohendžodáro, Brno – Bystrc, od října 2023 do března 2024

Jóga pro děti s hravou angličtinou

 • pondělí 15:00 – 16:00, tělocvična ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec
 • 2.pololetí: 14 lekcí, 4.3.2024 – 10.6.2024, cena: 1 750,- Kč
 • středa 15:00 – 16:00, ZŠ Heyrovského, Brno-Bystrc
 • čtvrtek 15:00 – 15:45, MŠ Vážka, pracoviště Svážná, Brno-Nový Lískovec
 • 2.pololetí: 13 lekcí, 14.3.2024 – 13.6.2024, cena: 1 365,- Kč
 • úterý 15:30 – 16:15, MŠ Maxík, Nad Dědinou, Brno-Bystrc
 • 2.pololetí: 13 lekcí, 5.3.2024 – 28.5.2024, cena: 1 365,- Kč
 • úterý 14.15 – 15:00, MŠ Pramínek, pracoviště Číhadla, Brno-Bystrc

V případě omezení: lekce on-line

Příměstský tábor Jóga pro děti s hravou angličtinou v termínu 15.7. – 19.7.2024
Kde: ZŠ Svážná. Cena: 3 990,- Kč (svačiny a obědy v ceně)

technika AromaTouch

AromaTouch je technika, která přináší tělu i mysli hluboké a dlouhodobé účinky. Vybrané esenciální oleje se aplikují na záda a chodidla klienta. Používají se certifikované oleje čisté terapeutické kvality (s označením CPTG) od společnosti dōTERRA. Každá šarže esenciálních olejů prochází velmi přísnou kontrolou tak, aby byla zajištěna jejich vysoká kvalita. Technika AromaTouch účinnost olejů ještě zvyšuje.

Postup procedury sestavil Dr. Hill, zkušený a uznávaný odborník v oboru aromaterapie. Spojil v ní své znalosti západní a východní medicíny s působením éterických olejů.

Použité esenciální oleje

 • Balance
 • Levandule
 • TeaTree
 • On Guard
 • AromaTouch
 • DeepBlue
 • Planý pomeranč
 • Máta peprná

Hlavní oblasti působení AromaTouch techniky

 • uvolnění stresu
 • posílení imunity – snížení toxické zátěže organizmu (bakterie, viry)
 • redukce zánětlivých procesů v těle
 • obnovení rovnováhy autonomního nervového systému

Certifikát

zpětná vazba

Už při prvním setkání se Silvií jsem měla pocit jistoty,který mi v životě často chyběl. Její krásné dlaně mi vždy předali spoustu energie.Je to křehká víla,která je přitom velmi silná a pevná jako skála!Je to naprosto vyrovnaná duše,která umí vždy pochopit a pomoci!! Takto Silvii vnímám já.
Andrea, 45, Brno

Aktívna meditácia bola pre mňa donedávna neznámy pojem, preto som pred prvým stretnutím s týmto druhom meditácie vôbec netušila, do čoho idem. Praktikujem yógu, takže som poznala iba klasickú “statickú” meditáciu. Zatiaľ čo pri tej klasickej prichádza uvoľnenie, až mi to hlava dovolí, aktívna sa nepýta a doslova vyženie všetky emócie z mysli aj z tela. Už dávno som sa necítila tak spontánne a vyrovnane. Zažila som niekoľko po sebe nasledujúcich “wow” momentov a zároveň to bolo celé veľmi prirodzené a nenásilné. Aktívnu meditáciu by som doporučila každému, kto hľadá uvoľnenie a zdravý pohyb bez predpísaných póz.
Oli, 37, Brno

o mně

Narodila jsem se v Novém Jičíně v překrásné oblasti Beskyd. Má vášeň pro francouzštinu mě zavedla do Brna, kde jsem ji studovala společně s ruštinou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Učila jsem na jazykových školách, tlumočila, překládala, provázela. Odjakživa mě bavilo pronikat do tajů cizích jazyků. Časem jsem poznala, že i když se domluvím pěti jazyky, je to málo na to, co člověk může vyjádřit srdcem.

Už od dětství jsem toužila pomáhat lidem. Vždycky mě zajímalo, jakým způsobem myšlení a s ním spojené emoce ovlivňují naše fyzické a psychické zdraví. Jakým způsobem můžeme ovlivnit to, co se nám v životě děje. Vždyť: „Myšlenka předchází formu.“ Před téměř 30 lety jsem objevila metodu Joseho Silvy Ovládání vědomí. Později poznávám na vlastní kůži, že bez přijetí sama sebe a sebelásky, nemohu milovat ty druhé a pomáhat jim. I když jsem se nedostala na obor psychologie, za mnoho let poté v roce 2011, když mi bylo ouvej, mě proud života zavál ke kineziologické metodě One Brain Three in One Concepts, která mi pomohla po psychické i fyzické stránce během těžkých životních lekcí, rozvod, stěhování, zdravotní problémy. Nadšena její účinností jsem ji v roce 2012 začala studovat pod mezinárodní fakultou Three in One Concepts. Mé pochopení propojení mezi myslí a tělem bylo provázeno cestou prožitků od rozhořčení k přijetí, od hněvu ke klidu, od mrzutosti k zájmu o sebe sama, od strachu k sebedůvěře, od pocitu odloučení k jednotě. Po několikaletém studiu jsem se stala facilitátorem konzultantem kineziologie One Brain. Jsem vděčná za tom, že pomocí nástrojů této metody mohu pomáhat lidem uvolnit stres na různá životní témata a být jejich průvodcem na cestě za jejich novými tvořivými volbami.

Jóga mě provází životem už od roku 1999. V průběhu posledních 12 let jsem představila kouzlo této prastaré disciplíny mnoha jednotlivcům z různých koutů světa v soukromém rezortu na Kostarice. V České republice pracuji jako instruktorka jógy od roku 2019. Vyučovala jsem i v kurzu pro instruktory jógy.

Práce s dětmi mě naplňovala odjakživa. Od roku 2019 cvičím s mladšími školáky na několika základních školách Jógu pro děti. A od roku 2022 působím i v mateřských školkách.

V roce 2018 přichází do mého života Mohendžodáro – tantra jóga pro ženy, která mě provází na cestě k vědomému bytí. V roce 2020 jsem se stala Mentorkou ženských meditací Mohendžodáro. Tyto jednoduché a laskavé techniky propojující naše tělo, mysl a duši vycházejí z transformační psychologie, pečují o ženskou duši, obnovují ženskou energii, vitalitu a krásu. Otevírají cestu k vnitřní svobodě. V roce 2022 jsem se stala také lektorkou tantra – jógy pro ženy.

Miluji tanec celý svůj život. Miluji spontánní vyjadřování a svobodu. Je úžasné, že spontánní tanec je součástí všech ženských meditací. A tak jsem se protančila až k vlastní esenci… mohu být sama sebou, uvolňovat emoce, zpívat, tančit a tvořit. Vnáší do mého života více laskavosti, uvolněnosti, radosti a tvořivosti, což se projevuje také ve vztazích, ještě více mě sbližují s manželem a mou dospívající dcerou Sophií. Hrany se zaoblují a je podporováno volné plynutí.

Vnímat život všemi smysly. Esencemi k naší esenci. S čistými esenciálními oleji můžeme také ovlivnit všechny složky naší bytosti.

Jsem vděčná za to, že mohu být vaší průvodkyní na cestě za poznáním sebe sama, k vaší esenci, za vašimi novými volbami. Vyberte si cestu, která je vám nejbližší a já vás jí ráda provedu. Tady a teď. Abyste si mohli naplno, uvolněně, spokojeně a radostně užít přítomný okamžik, a tím celý váš jedinečný neopakovatelný život. S láskou. Silvie

Mým dlouholetým životním motem je modlitba Františka z Assisi: „Pane Bože, dej mi sílu, abych měnila věci, které měnit mohu; dej mi pokoru, abych neměnila věci, které měnit nemohu a dej mi moudrost, abych obé od sebe rozeznala“. Moudrost, která je založená na intuici a pramení z naší rozlišovací schopnosti neboli vivéky, která nám pomáhá získat opravdový vhled a činit ta správná rozhodnutí, která vycházejí z našeho srdce. Ten pravý čas ke změně dozrává individuálně u každého jinak. To, co nebylo možné dnes, bude možné zítra.